Info

Groepsindeling schooljaar 2021-2022

 

Groep 1-2 :               maandag en dinsdag:                             juf Sandra Z. (tot herfstvakantie juf Marije)

                                 woensdag, donderdag en vrijdag:           juf Brechtsje

Groep 3/4:                maandag, dinsdag en woensdag:           juf Saakje

                                 donderdag en vrijdag:                             juf Marieke

Groep 5/6:                maandag t/m donderdag:                        juf Femke

                                 vrijdag :                                                    meester Jelmer

Groep 7/8:                maandag t/m vrijdag:                               juf Sigrid  

                                 extra ondersteuning                                 juf Sandra Kim (tot herfstvakantie  juf Sandra)

IB:                             dinsdag-, woensdag en vrijdagmiddag      juf Sandra Kim

                                  (tot de herfstvakantie maandag juf Tia)

Directie:                     maan-,dins-,donder- en vrijdag                meester Redmer