Info

Groepsindeling schooljaar 2021-2022

 

Groep 1-2 :               maandag en dinsdag:                             juf Sandra

                                 donderdag en vrijdag:                             juf Marije

                                 woensdag:                                              om de beurt juf Sandra en juf Marije

Groep 3/4:                maandag, dinsdag en woensdag:           juf Saakje

                                 donderdag:                                             om de beurt juf Saakje en juf Sandra Kim

                                 vrijdag:                                                    juf Sandra Kim

Groep 5/6:                maandag t/m woensdag:                        juf Sybrigje

                                 donderdag en vrijdag :                            juf Marieke

Groep 7/8:                maandag t/m vrijdag:                              juf Sigrid  

                                 

IB:                             woensdag en (om de) donderdag:           juf Sandra Kim

                                  

Directie:                     maandag t/m vrijdag                               meester Redmer