Info

Social schools

Obs De Twirre gebruikt Social Schools al communicatiemedium met ouders. Via de app van Social Schools kunnen ouders op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de school, maar worden bijvoorbeeld ook gesprekken met leerkrachten ingepland.

Hier vindt u meer informatie over social schools: