Ouders

Aanmelden

  • Aanmelden OBS De Twirre Ureterp
  • Aanmeldprocedure bij verzoek tot inschrijving basisonderwijs Opsterland.
  • Aanmeldprocedure (PDF)
  • Na aanmelding overhandigen wij u het inschrijfformulier van onze school.