Ouders

Activiteitencommissie

Actviteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) ondersteunt het team van De Twirre bij de organisatie van verschillende activiteiten die plaatsvinden in het schooljaar. De AC bestaat uit enthousiaste ouders die in wisselende samenstelling vele activiteiten met het team organiseren.

In verband met het verterk van meerdere AC-leden zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe leden die de school, de kinderen en het team willen ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van (buitenschoolse) activiteiten)