Ouders

Medezeggenschapsraad

Oudergeleding

  • Elbrich Hoekema (voorzitter)     0512-301389
  • Leo Zigterman
  • Gerda Zwart-Veenstra

Personeelsgeleding

  • Sigrid Arendz
  • Rindert Talsma
  • Brechtsje Zuiderbaan