Ouders

Medezeggenschapsraad

Oudergeleding

  • Elbrich Hoekema
  • Brenda Dantuma-van Zanden

Personeelsgeleding

  • Sigrid Arendz voorzitter
  • Rindert Talsma