Ouders

Medezeggenschapsraad

Oudergeleding

  • Natascha Buwalda, voorzitter
  • Bernadette de Jong
  • Jantine van der Ven

Personeelsgeleding

  • Sigrid Arendz
  • Sandra Kim de Meer
  • Sandra Zwama