School

Over ons

De Twirre is de openbare basisschool in Ureterp. Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt. Juist niet! We geven de kinderen een brede blik op de wereld mee, met respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn. Met dit openbare uitgangspunt heeft de Twirre aandacht voor ieder kind en zijn alle kinderen welkom. Op onze school ontmoeten kinderen elkaar om te leren, te ontdekken en te spelen. Ons schoolteam vindt goede leerprestaties en een fijne sfeer binnen de school van groot belang.

Structuur en warmte

We vinden het belangrijk dat kinderen vooral met plezier naar school en daarna weer fluitend naar huis gaan. De sfeer op school moet zo zijn, dat kinderen én leerkrachten goed in hun vel zitten. In het programma van de school geven we aandacht aan sociaal gedrag. Respect voor elkaar en de omgeving vormen de basis voor een veilig klimaat. Duidelijke regels dragen daaraan een steentje bij.

Het dagelijks onderwijs

Onze leerkrachten gebruiken moderne methoden om de lessen te verzorgen. Vaak maken we gebruik van digitale leermiddelen. De kinderen krijgen een klassikale instructie en werken daarna aan opdrachten. Op De Twirre werken de kinderen op het niveau dat bij het kind past. Onze leerkrachten hebben oog voor kinderen die minder of juist meer aan kunnen. De voortgang van de kinderen wordt dagelijks gevolgd door de leerkracht en regelmatig getoetst.We halen goede resultaten met deze manier van werken. Ook de onderwijsinspectie is positief over de manier waarop De Twirre werkt.

Kinderen en hun ontwikkeling

Zelfvertrouwen is uiterst belangrijk voor de ontwikkeling. Ieder kind ontdekt op onze school wat hij of zij zélf kan en bouwt zo zelfvertrouwen op. Op de Twirre begeleiden we uw kind in het zelfstandig werken. Omdat we  werken met dag- of weektaken leren de kinderen zelf hun werk te plannen en keuzes te maken in de werkaanpak. Zo leren de kinderen van De Twirre om zelfstandig en met zelfvertrouwen, de wereld tegemoet te treden.

Zorg voor de leerlingen

De meeste kinderen ontwikkelen zich prima, maar soms heeft een kind extra begeleiding nodig. De interne begeleider van de school ondersteunt de leerkracht bij deze begeleiding en ziet toe op de kwaliteit.

Ouders en de school

In de medezeggenschapsraad denken ouders mee over het beleid van de school. De leden van de ouderraad ondersteunen en organiseren activiteiten. Ieder schooljaar wordt met een ludiek openingsfeest gestart. Ook geven bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest  het Kerstfeest en de Kinderboekenweek het schooljaar glans. De Twirre kan rekenen op fijne, betrokken ouders die hart hebben voor de school. De ouders van De Twirre worden wekelijks geïnformeerd over alle schoolse activiteiten middels een weekbrief. Ook wordt er vier keer per jaar een schoolkrant uitgegeven waar de kinderen zelf een grote bijdrage aan leveren. Ieder schooljaar wordt er een actuele schoolgids gedrukt waarin de schoolorganisatie wordt toegelicht.

Op De Twirre

  • zijn we er voor alle kinderen;
  • geven we kinderen een brede blik op de wereld;
  • willen we dat kinderen zich op hun gemak kunnen voelen;
  • streven we naar goede leerprestaties;
  • volgen we de kinderen scherp in hun ontwikkeling;
  • hebben we een ruim opgezet schoolgebouw en een veilige, ruime buitenruimte;
  • werken we met een gedreven schoolteam en betrokken ouders;
  • heten we u graag welkom voor een kennismakingsbezoek.

Kennismaken met de school

We laten u graag  zien hoe we aan onze kinderen lesgeven. Natuurlijk is een echt bezoek aan de school de leukste manier om kennis te maken met de werkwijze, de kinderen en het team van onze school. Daarom bent u van harte welkom om onder schooltijd met ons kennis te maken.  Wat geeft een beter beeld dan een school in vol bedrijf?

Bel ons op 0512-302112 of stuur een mailtje naar: directie.detwirre@comprix.nl