School

Team

Directeur: Redmer Wijnsma

Intern begeleider: juf Sandra Kim Heesterman (tot herfstvakantie juf Tia de Haan) 

Groep 1 en 2: Juf Sandra en juf Brechtsje (tot herfstvakantie juf Marije i.p.v. juf Sandra)
Groep 3 en 4: Juf Marieke en juf Saakje
Groep 5 en 6: Juf Femke en meester Jelmer
Groep 7 en 8: Juf Sigrid met ondersteuning van juf Sandra Kim (tot herfstvakantie dor juf Sandra)