School

Team

Directeur: Redmer Wijnsma

Intern begeleider: juf Sandra Kim Heesterman 

Groep 1 en 2: Juf Sandra en juf Marije
Groep 3 en 4: Juf Sandra Kim en juf Saakje
Groep 5 en 6: Juf Sybrigje en juf Marieke
Groep 7 en 8: Juf Sigrid